Μειώθηκαν κατά 50% οι θέσεις εργασίας νέων στην Ελλάδα

0
60

Στην Ελλάδα χάθηκε από την αρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μία στις δύο θέσεις εργασίας που κατείχαν νέοι άνθρωποι. Κυρίως όσοι ήταν από 15 έως 29 ετών επλήγησαν στον μέγιστο δυνατό βαθμό από την ύφεση και τη συνεπακόλουθη αύξηση της ανεργίας. Στην ίδια ακριβώς μοίρα βρέθηκαν οι νέοι της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, ενώ σε Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβενία και Λετονία η αναλογία των θέσεων εργασίας νέων που χάθηκαν στα χρόνια της κρίσης κυμαίνεται από μία στις τέσσερις έως μία στις τρεις. Η δυσοίωνη εικόνα για το μέλλον των νέων παγκοσμίως προκύπτει από σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, που υπολογίζει στο 22% την ανεργία των νέων στη χώρα μας και όχι στο «δραματικό», όπως το χαρακτηρίζει, ποσοστό του 45%. Και αυτό γιατί την υπολογίζει ως ποσοστό επί των νέων που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας είτε ως εργαζόμενοι είτε ως άνεργοι που αναζητούν εργασία και όχι επί του συνόλου του νεανικού πληθυσμού.

Γενικότερα, εκτιμά ότι η απασχόληση των νέων στο σύνολο των χωρών-μελών του έχει μειωθεί κατά 8% από το 2007 έως το 2015. Κατά μέσον όρο, πάντως, το ποσοστό των νέων που εργάζονται στο σύνολο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ παραμένει στάσιμο από το 2010. Στην εν λόγω έκθεσή του, ο διεθνής οργανισμός διευρύνει αυτήν τη φορά το ηλικιακό φάσμα των νέων στις ηλικίες από 15 ώς 29 ετών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στην εποχή μας έχει παραταθεί σημαντικά ο σπουδαστικός βίος. Εκτιμά ότι από την αρχή της κρίσης έως το 2015 χάθηκαν στο σύνολο των χωρών-μελών του, κατά μέσον όρο, μία στις 10 θέσεις εργασίας που κατείχαν νέοι κάτω των 30 ετών.

Διαπιστώνει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών-μελών του, με ηπιότερη τη μείωση της απασχόλησης σε χώρες όπως η Γαλλία και οι ΗΠΑ και την έκπληξη στο Λουξεμβούργο, όπου η απασχόληση των νέων αυξήθηκε κατά 38%, αλλά και στη Χιλή, κατά 20%.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο ΟΟΣΑ στο ποσοστό των νέων που δεν έχουν κανένα απολύτως είδος απασχόλησης, εν ολίγοις δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Το 2015 το ποσοστό των νέων αυτών στο σύνολο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ ήταν 15%. Πρόκειται για 40 εκατ. άτομα, από τα οποία ποσοστό άνω του 30% ήταν νέοι με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, που είναι και η πλέον ευάλωτη ηλικιακή κατηγορία. Σε ό,τι αφορά το πόσοι από αυτούς αναζητούν εργασία, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι απογοητευτικά. Πάνω από τα 2/3 των νέων που δεν έχουν καμία δραστηριότητα, που σημαίνει 28 εκατ. νέοι άνθρωποι στο σύνολο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, δεν αναζητούν καν εργασία.

Αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα του 2014, ο διεθνής οργανισμός υπολογίζει πως αυτή η κατηγορία νέων χωρίς κανένα είδος απασχόλησης θα μπορούσε να παράγει πλούτο από 360 έως 605 δισ. δολάρια, αντίστοιχο από το 0,9% έως το 1,5% του συνολικού ΑΕΠ των χωρών του.

Επισημαίνει, μάλιστα, πως το πλήγμα είναι μεγαλύτερο για όσες χώρες έχουν υψηλά ποσοστά νέων χωρίς καμία απασχόληση και υπολογίζει πως για την Ελλάδα το κόστος αυτών των νέων ανέρχεται στο 2% του ΑΕΠ της και για την Τουρκία στο 3,4%.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, με κριτήριο τη μειωμένη ζήτηση για την εργασία τους, οι νέοι μπορούν να θεωρηθούν «αποκλεισμένοι» από την αγορά εργασίας. Οχι μόνον πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, αλλά είναι πολύ πιο περιορισμένο το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τους νέους, ιδιαιτέρως για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους ή έχουν περιστασιακή εργασία. Μόλις το 30% των άνεργων νέων λαμβάνει επίδομα ανεργίας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των ανέργων μεγαλύτερων ηλικιών υπερβαίνει το 40%.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ