Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

0
21

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 12η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση αιτήματος για ονομασία οδού με το όνομα <Αντώνη Πιταριδάκη>

Εξέταση αιτήματος για ονομασία οδού με το όνομα <π. Άγγελου Ψυλλάκη>

Γνωμοδοτήσεις επί αποφάσεων Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

Γνωμοδότηση για την μετακίνηση περιπτέρου

Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια της  Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Εξέταση ενδεχομένου προσωρινής αφαίρεσης άδειας παράτασης χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια της  Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.