Συμπόσιο στη Θεσσαλονίκη για τον εθνικό διχασμό απο το ίδρυμα Βενιζέλος

0
38

Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα τον Εθνικό Διχασμό πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 3 – 4 Οκτωβρίου 2016, οργανωμένο από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Ο ακριβής τίτλος του συμποσίου ήταν: «Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Η ιστορική αποτίμηση 100 χρόνια μετά» και φιλοξενήθηκε στην Λέσχη των Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης. Στις διήμερες συνεδρίες του περιλάμβανε συνολικά 15 εισηγήσεις από πολλούς καταξιωμένους πανεπιστημιακούς και άλλους ιστορικούς ερευνητές, που παρουσίασαν ζωηρό ενδιαφέρον και τροφοδότησαν συζητήσεις και προβληματισμούς, καθώς οι εργασίες του συμποσίου ήταν ανοιχτές για το κοινό , έτσι το παρακολούθησαν πολλοί φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Τα θέματα που θίχτηκαν σχετίζονταν με: την ιστορία της εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης του Διχασμού στην Ελλάδα, την κοινωνικοοικονομική διάσταση του φαινομένου με έμφαση ειδικά στις περιοχές του βορειοελλαδικού χώρου, τις βαλκανικές και διεθνείς διαστάσεις της διχαστικής ρήξης, αλλά και με θέματα του πνεύματος και της ιδεολογικής διαμάχης.

Έτσι αναδείχθηκαν ενδιαφέρουσες και άγνωστες πτυχές της ιστορικής περιόδου, που διαφωτίζουν τη σχετική ιστορία με τρόπο έγκυρο, επιστημονικό. Ιδιαίτερη αξία είχε η παρουσίαση ανέκδοτου κινηματογραφικού υλικού από την εποχή σε άριστη ψηφιακή επεξεργασία. Το συμπόσιο οργανώθηκε με τη συμβολή του δραστήριου παραρτήματος Μακεδονίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».