Σύγκληση δημόσιας συνεδρίασης του Δήμου Ιεράπετρας στις 6/2

0
16

Πρόσκληση προς τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας για να προσέλθουν στην δημόσια συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου στις 19.00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου  απηύθυνε την Παρασκευή μέσω ανακοίνωσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Ηλίας Νταραράς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση

Σας προσκαλούμε, στις 06 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Ιεράπετρας για την ένταξη του Προγράμματος ‘’ Βοήθεια στο σπίτι’’ σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α ά Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 2. Ανάκληση της με αριθμό 284/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ιεράπετρας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019».  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 3. Προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 4. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 200.000,00 ευρώ «Κατασκευή δεξαμενής Άρδευσης στην Τ.Κ Σταυροχωρίου Δήμου Ιεράπετρας», τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης για «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου Δήμου Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας» 3.000.000,00 ευρώ και τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2019. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 7. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των Ν.Π.Δ.Δ: ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας 2019. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 8.     Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και  ελαστικών και συντήρησης και επισκευής οχημάτων έτους 2019. . (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 9. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής Επιτροπή διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και συντήρησης και επισκευής οχημάτων έτους 2019. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 11. Διαγραφή τελών Ύδρευσης. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)