Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Χανίων

0
56

Πρόσκληση για συμμετοχή στην 1η φάση της διαδικασίας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες της πόλης των Χανίων, για «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χανίων», απευθύνει η Αναθέτουσα Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Τμήμα Μελετών). 

Στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι η αποτύπωση/ αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας και η διαμόρφωση ενός κοινού (από όλους) οράματος για τις μελλοντικές συνθήκες κινητικότητας στον Δήμο Χανίων.

Συγκεκριμένα, παρακαλείσθε για την συμμετοχή σας σε έρευνα ερωτηματολογίου μέσω της συμπλήρωσης δύο (2) ερωτηματολογίων με τα οποία επιδιώκεται η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με την άποψη των πολιτών για:

τις υφιστάμενες συνθήκες αστικής κινητικότητας στον Δήμο Χανίων λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-0HPmwzm63Nd3m3ZxTAFKZQCsl-nsICs4vwAJM6cvp-xQdw/viewform) αλλά και για τις προσδοκίες τους πάνω στην βιώσιμη αστική κινητικότητα στον Δήμο Χανίων.

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezVfAFoXmdozZ2eLHovqKGtld-L74pavRdbS8BEfdPYQ4pRQ/viewform)

Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε ότι μέσα από την ιστοσελίδα του έργου ΣΒΑΚ Δήμου Χανίων (http://www.svak4chania.gr/) έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε Ανοικτές συζητήσεις – ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ, μεταξύ του Δήμου και των πολιτών ή και των πολιτών μεταξύ τους, αναφορικά με σειρά θεμάτων που άπτονται της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (π.χ. προσβασιμότητα υποδομών, συλλογική χρήση μέσων μεταφοράς, ηλεκτροκίνητα οχήματα, στάθμευση, κλπ.).

   Η συμμετοχή σας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του ΣΒΑΚ, τονίζει στην πρόσκληση του ο συντονιστής του έργου.

Με εκτίμηση

Απόστολος Μπιζάκης
Γενικός Συντονιστής Έργου